Meet the Team

Lazaros Papachristodoulou

Co-founder

Alexis Kruse

Co-founder